lunes, 9 de mayo de 2011

Aspecte i estructura de la pàgina web

Vem tenir de fer una pàgina web, podíem triar el tema el de les energies alternatives i el de els cotxes híbrids o elèctrics.
La practica deia que la pàg web tenia de tenir un bon aspecte  com per exemple: Cal evitar colors estridents, textos massa llargs, lletra massa petita, lletra massa gran, desordre, que la navegació (pas d’una pàgina a l’altre) sigui fàcil i que l’usuari sàpiga en tot moment on es troba. També cal saber quina és la informació que hi podem trobar. 
També cal evitar que la navegació s’alenteixi utilitzant fitxers excessivament grans (cal fer servir jpg enlloc de bmp i redimensionar les fotos massa grans així com vigilar amb els fitxers de música)
Cal tenir en compte també, que els noms dels fitxers (i també les pàgines) no poden tenir caràcters especials, (ç, ñ, etc) ni tampoc accents i posats a fer ni espais. Cal evitar també els noms massa grans.

No hay comentarios:

Publicar un comentario