lunes, 9 de mayo de 2011

Web amb el bloc de notes

Vem tenir que crear un web manualment per això el procés va ser una mica més complex però com que no estàs lligat a cap plantilla i podem crear el que vulguem.

Vem seguir el llibre a la pàgina 209

Pàgina web amb wizard

Hi ha algunes webs que et permeten realitzar unes pàgines web tipus o pre-dissenyades que pots omplir mitjançant uns passos senzills. Són pràctiques per usuaris no iniciats i per fer pàgines senzilles. Tenen un aspecte agradable però no pots marxar de la plantilla i això fa que siguin poc versàtils. 

Aspecte i estructura de la pàgina web

Vem tenir de fer una pàgina web, podíem triar el tema el de les energies alternatives i el de els cotxes híbrids o elèctrics.
La practica deia que la pàg web tenia de tenir un bon aspecte  com per exemple: Cal evitar colors estridents, textos massa llargs, lletra massa petita, lletra massa gran, desordre, que la navegació (pas d’una pàgina a l’altre) sigui fàcil i que l’usuari sàpiga en tot moment on es troba. També cal saber quina és la informació que hi podem trobar. 
També cal evitar que la navegació s’alenteixi utilitzant fitxers excessivament grans (cal fer servir jpg enlloc de bmp i redimensionar les fotos massa grans així com vigilar amb els fitxers de música)
Cal tenir en compte també, que els noms dels fitxers (i també les pàgines) no poden tenir caràcters especials, (ç, ñ, etc) ni tampoc accents i posats a fer ni espais. Cal evitar també els noms massa grans.

Compartir fotos a la xarxa

Mitjançant el picasa i el flickr o qualsevol altre vem tenir que penjar un conjunt de fotos a la xarxa i enviar l'enllaç al nostre professor. 
Hi ha dos tipus d'albums, un que és obert per tothom i l'altre que és privat i només el poden veure aquelles persones que nosaltres vulguem. 
En vem tenir de fer un de cada.

TUXTYPING

Vàrem tenir d'instal·lar aquest joc i en la versió dels cometes vem tenir de fer una captura de pantalla amb la nostra màxima puntuació. 
Els dos primers van tenir un 10, els dos segons un 9 i així succesivament.